Powrót do aktualności

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Skidziniu i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej.

16 lutego 2022

Rekrutacja do przedszkoli na terenie Gminy Brzeszcze na rok szkolny 2022/2023 Informujemy, iż rekrutacja do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Brzeszcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeszcze rozpoczyna się w następujących terminach: Dla dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne: W dniach od 21 lutego 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r. do godz.16.00 należy złożyć w przedszkolu do którego obecnie uczęszcza dziecko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 2022/2023. Dla nowych dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy: Od dnia 2 marca 2022 r. zostanie udostępniona w systemie NABO do wglądu dla rodziców i opiekunów oferta przedszkoli, ale bez możliwości logowania się. Rekrutacja w systemie elektronicznym NABO rozpocznie się w dniu 3 marca 2022 r. od godz. 10.00. i będzie trwać do 18 marca 2022 r. do godz.23.59), po czym system zostanie zamknięty. W celu dokończenia rekrutacji elektronicznej należy wydrukować i podpisać wniosek złożony w systemie NABO i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów złożyć go w przedszkolu pierwszego wyboru w nieprzekraczalnym terminie do 21 marca 2022r. do godz.16.00 Poniżej link do strony dla rodziców-zgłoszenia dzieci w systemie NABO Link ten będzie zaktualizowany i aktywny dopiero od dnia 2 marca 2022 r. https://przedszkola-brzeszcze.nabory.pl/ Zachęcamy do zapoznania się z  załącznikami  w sprawie  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeszcze na rok szkolny 2022/2023 Załączniki:

  1. Zarządzenie nr 11/2022 Burmistrza Brzeszcz
  2. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2022 Burmistrza Brzeszcz
  3. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 11/2022 Burmistrza Brzeszcz
  4. Kryteria rekrutacji do przedszkoli.       
 
  1. Zarzadzenie Burmistrza
  2. Załącznik 1 do zarządzenia
  3. Załącznik 2 do zarządzenia
  4. Kryteria rekrutacji do przedszkoli
  Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na terenie Gminy Brzeszcze na rok szkolny 2022/2023 Informujemy, iż rekrutacja do klas I szkół podstawowych na terenie Gminy Brzeszcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeszcze będzie odbywała się w dniach od 21 lutego 2022 r. do dnia 1 kwietnia 2022 r. Rodzice/opiekunowie prawni powinni zgłosić się w ww. terminie do dyrektora szkoły w celu złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023.