Historia


Patron Szkoły


 

Ewa Szelburg – Zarembina – urodzona 10 kwietnia 1899 w Bronowicach k. Puław, a zmarła 28 września 1986 w Warszawie. Ewa Szelburg-Zarembina urodziła się jako córka Antoniego, ogrodnika dworskiego i Elżbiety – prostej krawcowej. Wkrótce rodzina przeniosła się do Nałęczowa, gdzie jako młoda dziewczyna uczęszczała do szkoły. W 1916 roku ukończyła Gimnazjum Władysława Kunickiego w Lublinie. W 1916 założyła III Żeńską Lubelską Drużynę Skautową przy prywatnym gimnazjum Arciszowej w Lublinie. W tym okresie podjęła również pracę jako nauczycielka. W latach 1918-1922 studiowała filologię polską i pedagogikę na UJ w Krakowie. Przez kolejne 7 lat pracowała jako nauczycielka w seminariach pedagogicznych.

W okresie okupacji była działaczką podziemia oświatowego i redaktorką konspiracyjnego miesięcznika „W świetle dnia”. Debiutowała w 1922 na łamach tygodnika „Moje Pisemko” jako autorka utworów dla dzieci. Dla dorosłego czytelnika wydała w 1924 Legendy żołnierskie i od tej pory pisała zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. 20 kwietnia 1965 zwróciła się do społeczeństwa z apelem uczczenia pamięcią bohaterstwa oraz męczeństwa młodzieży i dzieci w dziejach Polski. Apel wywołał gromki odzew i ze składek społecznych powstało w Warszawie Centrum Zdrowia Dziecka. Pochowana w Nałęczowie.

Sztandar Szkoły


 1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwych postaw i zachowania.
 2. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie.
 3. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego zaszczytu.
 4. Skład osobowy pocztu sztandarowego 2023/2024:I skład:
  • Chorąży (sztandarowy) – Oskar Błazenek
  • Asysta – Kamila Płotnicka, Martyna Rudzka

  II skład:

  • Chorąży (sztandarowy) – Patryk Smolarek
  • Asysta – Natasza Bielenin, Maja Teper
  •  
 5. Kandydatur składu są przedstawiane przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego na czerwcowym zebraniu rady pedagogicznej i przez nią zatwierdzone.
 6. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok – począwszy od ślubowania do dnia uroczystego zakończenia roku szkolnego.
 7. Opiekuna Pocztu Sztandarowego wyznacza Dyrektor Szkoły.
 8. Opiekun Pocztu Sztandarowego dba o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza jej murami.
 9. Rodzice są powiadomieni o wyborze uczniów do Pocztu Sztandarowego poprzez otrzymanie listu gratulacyjnego.
 10. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu Pocztu Sztandarowego.

Hymn Szkoły


W którą stronę los Cię wiedzie,

Jakimkolwiek dążysz szlakiem,

Wiedz pamiętaj o tym wszędzie,

Żeś Ty zawsze jest Polakiem.

 

Całym sercem kochaj ludzi,

W każdym człeku witaj brata,

Niech się miłość w tobie budzi

I dla obcych z krańca świata.

 

Ewa Szelburg- Zarembina

Logo Zespołu Szkolono-Przedszkolnego nr 3 w Skidziniu


Logo Przedszkola Publicznego


Logo Szkoły Podstawowej


Drzewo Historyczne Szkoły Podstawowej


Kalendarium Przedszkola Publicznego w Skidziniu


 • 1946 Powstaje Ochronka i istnieje do 1953 r.
 • Pierwszą kierowniczką Ochronki była Emilia Kozak po mężu Adamczyk.
 • II 1948 Kierownikiem Ochronki zostaje  Helena Graboś – po mężu Rączka
 • 1951- 15 V 1953 Kierowniczką Ochronki jest Helena Faruga – po mężu Zawadzka
 • 15 V 1953 Decyzją władz powiatowych zamknięto Ochronkę, spichlerz i zabudowania dworskie
  przekazano Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej
 • 1963 Otwarcie Przedszkola w Skidziniu
 • 1967-1976 Obowiązki kierownika pełni Anna Januszyk
 • 1976-1982 Kierownikiem zostaje Halina Michalska
 • 1982-1985 Kolejnym kierownikiem zostaje Edyta Skiepko
 • 1985-2007 Obowiązki dyrektora pełni Anna Naras
 • 2007 Powstaje Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Skidziniu

Kalendarium Szkoły Podstawowej w Skidziniu


 • 1960 Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę placówki
 • 1962 Uroczystość przekazania do użytku nowej szkoły „Tysiąclatki”
 • 1966 Wprowadzenie ośmioklasowej szkoły podstawowej
 • 1973 Obniżenia stopnia organizacyjnego szkoły: I-IV
 • 1973-1981 Szkoła pozostaje Filią Zbiorczej Szkoły Gminnej w Brzeszczach
 • 1979 Wykonanie w szkole centralnego ogrzewania
 • 1981 Przywrócenie ośmioklasowej szkoły
 • 1981-1985 Zbiorcza Szkoła Podstawowa z filiami szkół w Zasolu i Przecieszynie
 • 1984 Założenie Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły
 • 1987 Nadanie szkole imienia Ewy Szelburg-Zarembiny i wbudowanie Aktu Erekcyjnego
  pod rozbudowę szkoły
 • 1990 Oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej z zapleczem i 3 sal lekcyjnych
 • 1991 Nadanie szkole posiadania sztandaru i oficjalne otwarcie nowej części szkoły
 • 1993 Uroczystość pod hasłem „30 lat minęło”
 • 1993 Rozpoczęcie budowy bieżni i boisk sportowych
 • 1996 Piąta rocznica nadania szkole sztandaru
 • 1996 Dziesiąta rocznica śmierci patronki szkoły
 • 1999 Setna rocznica urodzin Ewy Szelburg-Zarembiny
 • 1999 Reforma systemu edukacji – sześcioklasowa szkoła podstawowa
 •          Gmina Brzeszcze w województwie małopolskim
 • 2000 Absolwenci klasy VI są już gimnazjalistami
 • 2002 Jubileusz 40-lecia
 • 2004-2005 Realizacja programu Socrates-Comenius „Podając Przyrodzie Pomocną Dłoń”
 • 2005 Utworzenie Izby Regionalnej
 • 2006 Otrzymanie certyfikatu ” Szkoła wyróżniona za wychowanie”
 • 2007 Powstanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skidziniu

Kalendarium ZSP nr 3 w Skidziniu


 • 1.09.2007  Rozpoczęcie działalności Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 w Skidziniu
 • 2007 Oddanie do użytku sali multimedialnej oraz świetlicy szkolnej
 • 2008 Przystąpienie do projektu unijnego „Mleko z klasą”.
 • 2008/2009 Modernizacja ogrodzenia wokół szkoły oraz wejścia do szkoły
 • 2009 Utworzenie sali zabaw „Radosna szkoła” dla uczniów klas 1-3
 • 2009 Realizacja projektów z Funduszu Wspierania Wsi
 • 2009 Przystąpienie do projektu unijnego „Owoce w szkole”
 • 2009-2011 Przystąpienie i realizacja zadań projektu Comenius w Przedszkolu Publicznym w Skidziniu, pt. „Wszyscy różni- Wszyscy równi- Wszyscy Europejczykami” z funduszy Komisji Europejskiej
 • 2010 Otwarcie nowoczesnej biblioteki szkolnej
 • 2010 Przyznanie ZSP nr 3 Nagrody Burmistrza Brzeszcz OSKARDY 2010 w zakresie edukacji
 • 2010 Włączenie się do obchodów 650-lecia Skidzinia, współorganizacja Dożynek Gminnych
 • 2011 Uzyskanie certyfikatu MEN „Szkoła Odkrywców Talentów”
 • 2011 Uzyskanie Certyfikatu jakości ISO 90001:2008
 • 2011 Wymiana okien w sali gimnastycznej
 • 2011-2013 Przystąpienie i realizacja zadań projektu Comenius w Szkole Podstawowej w Skidziniu pt. „Być bohaterem dla lepszego świata” z funduszy Komisji Europejskiej
 • 2012-2013 Realizacja projektu „Asy z naszej klasy” dla uczniów klas 1-3 współfinansowanego ze środków UE
 • 2012 Modernizacja sal lekcyjnych i sali regionalnej
 • 2012 Powstanie nowoczesnego placu zabaw w przedszkolu
 • 2012 Modernizacja sali gimnastycznej ( parkiet, malowanie)
 • 2012 Wyróżnienie w konkursie „Małopolska Szkoła z Pasją” przez Samorząd Województwa Małopolskiego
 • 2012 Powstanie Sali Wspierania Rozwoju Ucznia
 • 1.09.2012- 18.04.2013 Realizacja projektu edukacyjnego w ramach obchodów 50-lecia
  Szkoły Podstawowej, 45-lecia Przedszkola Publicznego oraz 5-lecia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 w Skidziniu pt. „EDUKACJA W SKIDZINIU”
 • 2014 Generalny remont budynku Szkoły Podstawowej- wymiana stolarki okiennej, malowanie korytarzy i sal, wykonanie elewacji ścian zewnętrznych
 • 2014 Projekt eTwinning z Grecją i Turcją „Strażnicy Ziemi” w SP Skidziń -otrzymanie Krajowej
  i Europejskiej Odznaki Jakości
 • 2014 Uzyskanie przez Przedszkole Publiczne w Skidziniu Certyfikatu MEN „Przedszkole w Ruchu” oraz Ogólnopolskiego Certyfikatu „Radosne Przedszkole”
 • 2015 Projekt eTwinning z Łotwą i Litwą „W zdrowym ciele zdrowy duch”
 • 2015 Adaptacja sali nr 17 w Salę Konferencyjno- Śniadaniową
 • 2016 Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
 • 2016 Modernizacja sal w Przedszkolu Publicznym dzięki zaangażowaniu rodziców i pracowników PP
 • 2017 Generalna modernizacja sali lekcyjnej dla uczniów klasy pierwszej dzięki zaangażowaniu
  nauczyciela, rodziców i pracowników SP
 • 2017 – 2018 realizacja projektu unijnego „Aktywny uczeń” SP – dodatkowe, nieodpłatne zajęcia
  dydaktyczno – wyrównawcze i rozwijające dla uczniów klas 3 – 6; pomoc stypendialna dla dwóch
  grup uczniów – kompetencje i umiejętność uczenia się; pomoce dydaktyczne za około 7000 zł i sprzęt komputerowy za kwotę 30 tys. zł oraz udział uczniów w wycieczkach- kwota 11 tys. zł
 • 2017 Realizacja projektu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” oraz GIODO „Twoje dane – Twoja sprawa”
 • 2018 Modernizacja sali 21,22,26 w szkole dla uczniów klasy 4, 6 i 8. dzięki zaangażowaniu nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły
 • 2018 Modernizacja sekretariatu, holu, pomieszczeń kuchennych oraz gabinetu dyrektora w przedszkolu dzięki zaangażowaniu pracowników PP
 • 2018 Projekt rządowy „narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, pozyskanie 5000 zł na zakup książek do biblioteki
 • 2018 Utworzenie i modernizacja pomieszczenia na świetlicę dzięki zaangażowaniu nauczycieli i pracowników SP
 • 2018 Projekt rządowy „Aktywna tablica- zakup dwóch tablic multimedialnych do sali 17 i 22 w szkole na kwotę 17500 zł
 • 2018 Realizacja projektu edukacyjnego GIODO „Twoja dane- Twoja sprawa”
 • 2018 Uzyskanie certyfikatu „Bezpieczna szkoła- bezpieczna przyszłość”
 • 2018 Bezpłatne zajęcia SKS dla uczniów
 • 2019 Ewaluacja zewnętrzna- Kuratorium Oświaty w Krakowie- bardzo dobre wyniki kontroli zewnętrznej
 • 2019 Uczniowie klasy ósmej po raz pierwszy piszą egzamin ósmoklasisty. Uzyskują wyniki na bardzo wysokim poziomie w gminie, powiecie i województwie
 • 2019 Powstaje nowoczesny kompleks boisk wielofunkcyjnych dla Zespołu i mieszkańców
 • 2019 Wymiana nawierzchni sali gimnastycznej w szkole- nowoczesna nawierzchnia boiska.
 • 2019 Nauczyciele, uczniowie i rodzice w szkole i przedszkolu korzystają z dziennika elektronicznego- mobiDziennik.
 • 2020 Po raz pierwszy w historii szkoły i przedszkola uczymy się zdalnie w czasie epidemii koronawirusa. Korzystamy z Office 365  Teams, mobiDziennika i różnorodnych platform edukacyjnych
 • 2020 W czasie wakacji zmodernizowano i wymalowano dwie sale zajęć w przedszkolu. Dzięki zaangażowaniu rodziców, pracowników i nauczycieli dzieci wróciły po wakacjach do pięknych, odnowionych sal
 • 2020 Pozyskano dofinansowanie MEN w kwocie 20 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych z biologii, fizyki i chemii- rezerwa oświatowa na rok 2020
 • 2020 Zakupiono dwa monitory interaktywne dla klas. We wszystkich klasach w szkole są monitory interaktywne lub tablice multimedialne
 • 2021 Adaptacja części parteru budynku Szkoły Podstawowej w Skidziniu na Przedszkole Publiczne w Skidziniu przy ul. Oświęcimskiej 39
 • 2021 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skidziniu
 • 2021 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- zakup książek i wyposażenia do biblioteki szkoły i przedszkola
 • 2022 Od 3 stycznia 2022r.funkcjonuje nowoczesne przedszkole i plac zabaw przy ulicy Oświęcimskiej 39 w Skidziniu w zaadaptowanej części budynku szkolnego
 • 2022 Sołtys Skidzinia wraz z Radą Sołecką zakupił z funduszu sołeckiego 2 ekrany multimedialne dla dzieci z przedszkola oraz uczniów w szkole
 • 2022 W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” zakupiono na kwotę 30 000 zł innowacyjne pomoce dydaktyczne dla uczniów, m.in. okulary VR Premium- wizualizacja trójwymiarowa obiektów, to nowoczesne narzędzia do realizacji podstawy programowej, drukarka 3D, kamera, aparat fotograficzny i inne.
 • 2022/2023 obchody Jubileuszu 60lecia Szkoły Podstawowej i 55lecia Przedszkola Publicznego w Skidziniu: projekty, przedsięwzięcia, Biesiada z nutą jubileuszową.
 • 2023 pozyskanie środków finansowych z „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” na zakup jednego monitora interaktywnego i 10 tabletów graficznych.
 • 2023 Program „Laptop dla ucznia”  – rządowa inicjatywa, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych.