Nauczyciele


W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Skidziniu wchodzi Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole Publiczne.

 

Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Skidziniu jest Pani Urszula Bandoła.

 

Nauczyciele w naszym przedszkolu


Urszula Bandoła – dyrektor

Patrycja Kuwik – wychowawca grupy I

Katarzyna Gancarczyk – Obacz –  wychowawca grupy II

Weronika Formas – nauczyciel w grupie I

Anna Myśliwiec – nauczyciel w grupie I i  II

Edyta Kwiecień-Niedziela –  język angielski

Wioletta Wykręt – religia

Nauczyciele w naszej szkole


Urszula Bandoła – Dyrektor

 

WYCHOWAWCY KLAS

                   

     Klasa I  –  Barbara Sikora

     Klasa II – Iwona Małecka

     Klasa IV – Weronika Formas

     Klasa V – Edyta Kwiecień-Niedziela                                

     Klasa VI  – Małgorzata Olma – Naras

     Klasa VII  –  Alicja Rochowiak – Zając

     Klasa VIII  – Danuta Skowronek

 

Skowronek Danuta język polski, biblioteka, doradztwo zawodowe, z.kreatywne

Formas Weronika – język polski

Osiewicz Magdalena matematyka klasy:4 i 7

Wysocka Mirosława matematyka, przyroda, chemia

Kwiecień-Niedziela Edyta język  angielski klasy 4-8, biologia

Smółka Magdalena – język niemiecki

Obstarczyk Paweł – historia klasy: 4-8

Michalik Teresa – fizyka

Szlagór Małgorzata – geografia

Marusza – Mondygrał Joanna –WDŻ, WOS

Olma-Naras Małgorzata – informatyka, wych.przedszkolne

Sikora Barbara – edukacja wczesnoszkolna

Małecka Iwona – edukacja wczesnoszkolna, język angielski w edukacji wczesnoszkolnej

Rochowiak-Zając Alicja –  wychowanie fizyczne, technika

Szlenk Anna – plastyka, muzyka

Przepióra Anna – pedagog

Myśliwiec Anna – świetlica, wychowanie przedszkolne

Wykręt Wioletta – religia

Klamra Grzegorz – edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr3 w Skidziniu


Urszula Bandoła- Dyrektor