Powrót do aktualności

Zajęcia w klasie 6

20 stycznia 2017

Uzyskanie przez młodzież dostępu do Internetu sprawiło, że zjawisko przemocy rówieśniczej przyjęło nowy, jeszcze bardziej drastyczny wymiar. Obecnie atak może dosięgnąć ucznia w każdej chwili i może mieć charakter zmasowany. Agresywny wpis na Facebooku czy wulgarnie przerobione zdjęcie są często natychmiast zauważane przez całą społeczność szkolną. Sieć wymyka się spoza kontroli dorosłych, dlatego ważne jest, aby uczniowie lepiej zrozumieli mechanizmy cyberprzemocy i potrafili ją powstrzymać, a w przypadku jej doznania podjąć kroki obrony.    

     Celem zajęć prowadzonych w klasie VI metodą warsztatową „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej”  było zrozumienie przez uczniów , że agresja rówieśnicza w Internecie jest tak samo bolesna, jak w prawdziwym świecie oraz uświadomienie, jakie są sposoby radzenia sobie z agresją kolegów i koleżanek. W czasie lekcji 5 ochotników otrzymało zadanie wspólnego wybudowania wieży o wysokości 50 cm, mając do dyspozycji kartki papieru, słomki do napojów, gumę przylepną i spinacze. Każdemu z uczestników grupy nałożono na ich czoła opaski z wypisanymi rolami, które mieli pełnić w grupie. Osoba nie wiedziała, jaką ma rolę, natomiast widzieli to inni i odnosili się do niej zgodnie z „etykietką”. Po zakończeniu budowania wieży każdy z uczestników wyraził swoje odczucia: jak był traktowany przez grupę i jakie mu towarzyszyły emocje. Uczestnicy próbowali odgadnąć swoją rolę, po czym zdjęli opaski i zostali „odczarowani” ze swych ról. Kolejnym etapem była wymiana spostrzeżeń  pozostałych uczniów oraz dyskusja dotycząca reakcji na nieprawidłowe traktowanie kogoś. W dalszej części lekcji uczniowie zapoznali się z filmem dotyczącym cybreprzemocy w sieci. Po jego emisji uczniowie bez trudu sformułowali wniosek, że traktując kogoś gorzej można wyrządzić mu dużą krzywdę. Podali sposoby powstrzymania działań agresywnych wobec kolegów i koleżanek oraz odpowiednie reakcje, by nie stać się ofiarami agresji: zgłoszenie takich sytuacji osobie dorosłej (rodzice, nauczyciele), zablokowanie nadawcy, „zrzut ekranu” - w celu zabezpieczenia materiału dowodowego, zgłoszenie do administracji serwisu, skorzystanie z pomocy pedagoga lub psychologa.

     Zajęcia w klasie VI przebiegały sprawnie: uczniowie byli zaangażowani, aktywnie podejmowali proponowane zadania, na koniec sformułowali prawidłowe wnioski. Należy życzyć naszym uczniom, aby sytuacje cyberprzemocy nie dotknęły ich nigdy, a w chwili ich pojawienia się, by potrafili wcielić w życie wnioski sformułowane na lekcji.

[gallery ids="584,582,581,580,579,578"]