Powrót do aktualności

WKRÓTCE OTWARTE PRZEDSZKOLA

4 maja 2020

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją rządu o możliwości otwarcia przedszkoli informuję, że Gmina Brzeszcze planuje w najbliższym czasie, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej, otwarcie przedszkoli.

W pierwszej kolejności z przedszkola będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dziecko musi być zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko z przedszkola również muszą być zdrowi.

Przyprowadzający dziecko nie wchodzą do budynku przedszkola i pozostawiają je pod opieką Nauczyciela dopiero po stwierdzeniu, że dziecko jest zdrowe.

Gdyby w czasie pobytu dziecka w przedszkolu wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zostanie ono odizolowane w odrębnym pomieszczeniu i rodzice/opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka.

Dyrektor ZSP 3 w Skidziniu informuje, iż wstępne deklaracje pobytu dziecka w przedszkolu można składać telefonicznie do 7 maja 2020 r. (czwartek) od 8.00 – 13.00:

  • sekretariat 32/2111484, 693 846 412.

Planowane godziny otwarcia przedszkola od 8.00 – 14.00. Ilość dzieci w grupie będzie ograniczona – do 10.

Na podstawie zebranych informacji organ prowadzący – Gmina Brzeszcze podejmie

decyzję o otwarciu przedszkoli.

Dyrektor ZSP 3 w Skidziniu