Powrót do aktualności

Wizyta karetki pogotowia w kl. 2 – poznanie zawodu ratownika medycznego

10 czerwca 2024

W dniu 10 czerwca, w klasie 2 odbyły się kolejne zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej "Zawód mojego rodzica". Tym razem poznawaliśmy zawody wykonywane w pogotowiu ratunkowym, w karetce. Dzięki życzliwości rodziców pani Jolanty Lukesh i Sebastiana Jelity, którzy pracują w szpitalu w Oświęcimiu, drugoklasiści mogli bezpośrednio, doświadczając, poznać wyposażenie karetki pogotowia oraz sprzęty medyczne i ich zastosowanie. Zajęcia miały charakter praktyczny, każdy z uczniów mógł wsiąść do karetki, położyć się na noszach, dotknąć sprzętów medycznych oraz posłuchać sygnałów pogotowia ratunkowego. Zajęcia zakończyły się krótkim szkoleniem i ćwiczeniami w zakresie opatrywania ran, skaleczeń oraz krwotoków z nosa. Te zajęcia na długo drugoklasiści zapamiętają, a umiejętności nabyte będą mogli wykorzystać w życiu. Dziękujemy rodzicom za czas i organizację zajęć.