Powrót do aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w przedszkolu

30 sierpnia 2021

Witamy, pierwszego września  rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/ 2022 w przedszkolu w systemie stacjonarnym. Przedszkole w Skidziniu funkcjonuje  od 7.00  do 15.30 Posiłki wydawane są w godzinach; śniadanie - 9.00 obiad  - 13.00 podwieczorek 14.30 Uwaga: 1..Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia tj katar, kaszel, temperatura itp. nie będzie przyjęte do placówki, a w razie zaobserwowania podobnych symptomów w czasie pobytu w placówce będzie ono odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od dyrektora lub wyznaczonej przez niego osoby, ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak tylko możliwe. 2. Do placówki należy przyprowadzić dzieci do godz. 8.45 3. Odbiór dzieci odbywa się od godziny 13:30, ze względu na czynności porządkowe po obiedzie. Jeśli sytuacja wymaga wcześniejszego odbioru dziecka, prosimy o informowanie o tym fakcie wychowawcy. 4. Nie dopuszcza się możliwości wchodzenia rodziców z dziećmi do budynku przedszkola.  5. Rodzic ma obowiązek zgłaszania nieobecności dziecka w przedszkolu. (z wyprzedzeniem lub tego samego dnia do godziny 8:oo.  6. Wszystkie dokumenty przekazane w pierwszych dniach należy dostarczyć jak najszybciej (szczególnie upoważnienia do odbioru dziecka przez inne osoby). Drodzy Rodzice, prosimy o zabranie do przedszkola już w pierwszy dzień:

  • wygodne pantofle (nie klapki!);
  • zapasowa odzież , szczególnie bielizna (dotyczy każdej grupy wiekowej).
  • strój wierzchni  i nakrycie głowy adekwatne do pogody ( wyjścia na ogród)
Wyprawkę plastyczną zapewnia Organ Prowadzący. Przypominamy, aby nie przynosić ze sobą żadnych zabawek, produktów spożywczych, ze względu na wytyczne epidemiologiczne. Prosimy o zapoznanie się z procedurą funkcjonowania ZSP nr 3  2021/2022 znajdującą się w załączniku. Serdecznie zapraszamy wszystkie przedszkolaki :-) Załącznik nr 1 procedury funkconowania ZSP3 2021-22