Powrót do aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Przedszkolu Publicznym w Skidziniu

27 sierpnia 2020

Pismo MEN o aplikacji ProteGO Safe

Skidziń, 27.08.2020r.

Drogie Dzieci, Szanowni Rodzice!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniu  1 września 2020r. w Przedszkolu Publicznym w Skidziniu z zachowaniem procedur i wytycznych MEN, MZ, GIS.

Rodzice przyprowadzają dzieci w tym dniu w godzinach od 7.00 do 9.00 wg następujących zasad:

  1. 1 rodzic (opiekun) / 1 dziecko z zachowaniem dystansu od kolejnego opiekuna min. 1,5 metra, dystans od pracownika przedszkola – 1,5 metra.
  2. Rodzice (opiekunowie) odprowadzający / odbierający dzieci mogą wejść do przestrzeni wspólnej przedszkola (wiatrołapu, tzw. STREFA RODZICA) w maseczce i po OBOWIĄZKOWEJ DEZYNFEKCJI RĄK – nie dotyczy to dzieci przedszkolnych.
  3. W przedszkolu do niezbędnego minimum ograniczone jest przebywanie osób z zewnątrz.
  4. Rodzice dzieci nowo przyjętych do przedszkola pozostaną w stałym kontakcie telefonicznym z wychowawcą  grupy. Dołożymy wszelkich starań aby zapewnić warunki do adaptacji dziecka w przedszkolu.

UWAGA!

Rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROCEDURĄ funkcjonowania ZSP3 w Skidziniu w czasie epidemii, opracowaną zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS, które będą obowiązywały od 1 września 2020 roku (Załącznik MobiDziennik) oraz pismem MEN o aplikacji ProteGO Safe.

Z poważaniem

Dyrektor ZSP nr 3 w Skidziniu

Urszula Bandoła