Powrót do aktualności

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na terenie Gminy Brzeszcze na rok szkolny 2024/2025

16 kwietnia 2024

Informujemy, iż rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Brzeszcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeszcze rozpoczyna się w następujących terminach:

Od dnia 16 kwietnia 2024 r. od godz. 8.00 zostanie udostępniona w systemie NABO do wglądu dla rodziców i opiekunów oferta przedszkoli, ale bez możliwości logowania się.

Rekrutacja w systemie elektronicznym NABO rozpocznie się w dniu 16 kwietnia 2024 r. od godz. 10.00. i będzie trwać do 25 kwietnia 2024 r. do godz. 23.59), po czym system zostanie zamknięty.

W celu dokończenia rekrutacji elektronicznej należy wydrukować i podpisać wniosek złożony w systemie NABO i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów złożyć go w przedszkolu pierwszego wyboru w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2024 r. do godz. 9.00

Poniżej link do  strony dla rodziców-zgłoszenia dzieci w systemie NABO Link ten będzie zaktualizowany i aktywny dopiero od dnia 16 kwietnia 2024 r. https://uzupelniajaca-przedszkola-brzeszcze.nabory.pl  

W dniu 26 kwietnia od godz. 15.00 będzie możliwość sprawdzenia w systemie czy dziecko zostało zakwalifikowane lub niezakwalifikowane.

Tego samego dnia od  godz.16.00 będzie możliwość potwierdzenia woli przyjęcia do danego przedszkola. Wolę przyjęcia należy potwierdzić ostatecznie do dnia 6 maja 2024 r. do godz. 16.00. Wolę przyjęcia można potwierdzić w systemie NABO lub osobiście u Dyrektora placówki.

W dniu 8 maja 2024 r. o godz.10.00 będzie możliwość sprawdzenia w systemie czy dziecko zostało przyjęte lub nieprzyjęte.