Powrót do aktualności

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Skidziniu

4 lutego 2021

Informujemy, iż rekrutacja do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Brzeszcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeszcze rozpoczyna się w następujących terminach: Dla dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne: W dniach od 22 lutego 2021 r. do dnia 1 marca 2021 r. do godz.16.00 należy złożyć w przedszkolu do którego obecnie uczęszcza dziecko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 2021/2022. Dla nowych dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy: Od dnia 3 marca 2021 r. zostanie udostępniona  w systemie NABO do wglądu dla rodziców i opiekunów oferta przedszkoli, ale bez możliwości logowania się. Rekrutacja w systemie elektronicznym NABO rozpocznie się  w dniu 4 marca 2021 r. od godz.10.00 i będzie trwać do 19 marca 2021 r. do godz.23.59), po czym system zostanie zamknięty. W celu dokończenia rekrutacji elektronicznej należy wydrukować i podpisać wniosek złożony w systemie NABO i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów złożyć go w przedszkolu pierwszego wyboru w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2021r. do godz.16.00 Poniżej link do  strony  dla rodziców-zgłoszenia dzieci w systemie NABO: https://przedszkola-brzeszcze.nabory.pl/ Zachęcamy do zapoznania się z  załącznikami  w sprawie  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeszcze na rok szkolny 2021/2022   Załączniki:

  1. Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Brzeszcz
  2. Harmonogram rekrutacji 2021/2022
  3. Kryteria rekrutacji 2021/2022
  4. KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI 2021.2022
  5. Zarządzenie
  6. Harmonogram