Powrót do aktualności

Rekrutacja do przedszkola – potwierdzenie woli zapisu

27 marca 2020

  Szanowni Państwo !   Na podstawie § 11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020;poz.530) wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list zakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej ZSP 3 w Skidziniu ( www.zsp3.brzeszcze.edu.pl) w dniu 30.03.2020r. o godz.11:00.   Potwierdzenie woli zapisu dziecka, które zostało zakwalifikowane należy dokonać poprzez e –mail: przedszkole.skidzin3@brzeszcze.edu.pl    

Urszula Bandoła

Dyrektor ZSP3 w Skidziniu