Powrót do aktualności

PRZEDSIĘWZIĘCIA I INNOWACJE ZREALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

29 sierpnia 2018

PRZEDSIĘWZIĘCIA I INNOWACJE ZREALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Ewy Szelburg – Zarembiny

ROK SZKOLNY 2017/2018

 1. Innowacja Pedagogiczna z informatyki „Z programowaniem w świat”.
 2. Innowacja Pedagogiczna z języka angielskiego – „Lekcje dwujęzyczne”.
 3. Szkolny  Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego.
 4. Warsztaty w oddziałach 4-7 „Szkolne zasady cyfrowego bezpieczeństwa”.
 5. Warsztaty w oddziałach 1- 7 „Szkolny strój uczniowski”.
 6. Działania innowacyjne w zakresie doradztwa zawodowego w oddziale 7: - w formie spotkań z przedstawicielami zawodów: spotkanie i warsztaty z aktorem Teatru Bielska – Białej, spotkanie i zajęcia z informatykiem, z psychologiem, policjantem, kuratorem sądowym, z pisarzem,
 7. - w formie wycieczek w miejscach pracy: odwiedzenie Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu,
 8. - w formie udziału w Targach Edukacji – Technikum Chemiczne w Oświęcimiu.
 9. Spotkanie z rodzicami i uczniami oddziału 7 pod hasłem „Szkoła skierowana ku przyszłości”.
 10. Przedstawienie teatralne w języku angielskim pt. „Księżniczka na ziarnku grochu”.
 11. Lekcja fizyki w oddziale 7 przeprowadzone przez pracownika uczelni krakowskiej.
 12. Rekolekcje dla oddziałów 1 – 7.
 13. Wycieczki innowacyjne:
 14. - Warszawa – zwiedzanie miasta i Muzeum Powstania Warszawskiego,
 15. - Warszawa – zwiedzanie miasta i edukacja w Centrum Nauki Kopernika
 16. - Kraków – edukacja Muzeum Techniki i Parku Doświadczeń.
 17. Lekcje z TIK  - wykorzystanie podczas zajęć edukacyjnych w oddziałach 1 - 7 tablicy multimedialnej oraz tabletów i laptopów.
 18. Wdrożenie w oddziałach 1 – 7 „Zeszytu rozwoju osobistego