Aktualności


Projekt AKTYWNY UCZEŃ – trwa

Projekt AKTYWNY UCZEŃ jest realizowany w Gminie Brzeszcze w powiecie oświęcimskim. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej dla 143 uczniów z dwóch szkół w Gminie Brzeszcze poprzez zwiększenie oferty nauczania w zakresie kompetencji kluczowych z matematyki, przyrody i informatyki oraz poprzez pomoc stypendialną z zakresu kompetencji kluczowych i właściwych postaw potrzebnych na rynku pracy, z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w terminie od 1 września 2017 do 30 czerwca 2018r. Jedną z tych szkół jest Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Skidziniu.

Cel jest realizowany poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych i rozwijających z matematyki, rozwijających z przyrody i informatyki. Udzielana jest także pomoc stypendialna z umiejętnosci uczenia się oraz kompetencji społecznych. Rezultatami projektu i prowadzonych w jego ramach zajęć będzie podniesienie kompetencji w zakresach objętych projektem, potrzebnych na rynku pracy.

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy 3 i dla klasy 4.

Zajęcia rozwijające:

  • z matematyki z elementami przedsiębiorczości,
  • koło naukowo – badawcze fizyka – przyroda – chemia,
  • TIK – trenuj z komputerem i internetem,
  • z programowania.

Skip to content