Powrót do aktualności

MASTERS OF WORDS – konkurs językowy.

17 marca 2019

Zapraszamy uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału w konkursie językowym „Masters of Words” organizowanym przez ZSP nr 4 w Brzeszczach. Celem konkursu jest doskonalenie i rozwijanie umiejętności językowych, rozwijanie kreatywności i pomysłowości uczniów, motywowanie do tworzenia różnorodnych tekstów w języku angielskim oraz rozwijanie talentów i prezentowanie ich w środowisku lokalnym. Aby wziąć udział w konkursie należy do 15 kwietnia br. złożyć pracę w sekretariacie ZSP nr 4 wraz z oświadczeniem rodzica o wyrażeniu zgody na udział dziecka w konkursie. Pracą może być tekst literacki o dowolnej formie: wiersz, bajka, opowiadanie, pamiętnik lub artykuł, napisany odręcznie lub w formie elektronicznej i wydrukowany. Praca powinna być zakodowana poprzez wybrane przez autora godło i mieć dołączoną informację z imieniem i nazwiskiem autora, klasą i nazwą szkoły oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela- opiekuna w zaklejonej kopercie opatrzonej wybranym godłem. Prace oceniane będą w kategoriach 4-6, 7-8 i 3 kl. gim za: pomysłowość i oryginalność tekstu, słownictwo, środki językowe, kompozycja z zachowaniem właściwej formy literackiej tekstu oraz poprawność językowa. Pozostałe informacje oraz oświadczenie rodzica można uzyskać u nauczyciela języka angielskiego naszej szkoły.