Powrót do aktualności

Konkurs „Góra śmieci ziemię szpeci” organizowany przez Agencję Komunalną sp. zoo w Brzeszczach

26 kwietnia 2021

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w plastycznym konkursie pt. "Góra śmieci ziemię szpeci" organizowanym przez Agencję Komunalną sp. zoo w Brzeszczach. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe oraz nagrody dla szkoły. Uczestnik może wykonać jeden plakat w formacie A3 w dowolnej technice (nie może to być praca przestrzenna). Prace powinny w przejrzysty sposób obrazować sposoby zagospodarowania odpadów zielonych oraz możliwość wykorzystania produktów kompostowania. W konkursie nie mogą brać udziału prace wykorzystane w innym konkursie, wystawach oraz prace zbiorowe. Każda szkoła wybiera 3 najlepsze prace i przekazuje do organizatora. Z tyłu pracy należy napisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, nazwę, adres i telefon szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu. Prace należy składać do szkoły do dnia 10 maja 2021r., aby wybrać 3 najciekawsze prace i przekazać je do 12 maja br. organizatorowi (ostateczny termin zgłaszania prac do agencji). W przypadku przygotowania pracy do konkursu, prosimy o kontakt do p. Edyta Kwiecień- Niedzieli w celu przesłania Oświadczenia oraz Klauzuli informacyjnej, które należy podpisać przez Rodzica.