Aktualności


Konkurs ekologiczno-plastyczny

Stowarzyszenie Ekologiczne BIOS zaprasza uczniów klas 1-8 do udziału w konkursie plastycznym pt. „Zasypiający las- jak zwierzęta przygotowują się do zimy”.

Celem konkursu jest przede wszystkim rozwijanie u uczniów wrażliwości przyrodniczej i artystycznej oraz kształtowanie poczucia harmonii ze środowiskiem.

Wytyczne konkursu:

-format A4 lub A3

-forma płaska lub przestrzenna

-technika dowolna

Termin składania prac: do 26 listopada br. u nauczyciela biologii w SP Skidziń (następnie zostaną oddane do organizatora).

Do pracy należy dołączyć metryczką z : imię i nazwisko autora, szkoła i klasa.

Skip to content