Aktualności


Informacja w zakresie działań dotyczących bezpieczeństwa uczniów

 

W związku z przesłaną prośbą Minister Edukacji Narodowej

Kuratorium Oświaty w Krakowie zwraca się z prośbą o:

 

1) przeprowadzenie rad pedagogicznych na temat obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych;

2) zorganizowanie spotkań z rodzicami uczniów, podczas których zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie danej placówki oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej   i wychowawczej;

3) przeprowadzenie godzin wychowawczych z uczniami na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka;

4) wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami, w tym przez utworzenie formuły  tzw. anonimowej skrzynki na sygnały.

Szkoły i placówki mają możliwość skorzystania z dokumentu pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia  i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, który znajduje się na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/ – stanowi    on kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych  z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem przepisów i odpowiedzialności.

Wszystkie wyżej wymienione działania należy zrealizować w szkołach do końca maja 2019r.

 

Dyrektor ZSP nr 3 w Skidziniu informuje, iż podjęto następujące działania związane z prośbą Kuratorium Oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej:

 

Ad. 1.  przeprowadzono szkolenie rad pedagogicznych z zalecanej tematyki; w Zespole wdraża się już od 2 lat  procedury zatwierdzone przez MEN, otrzymaliśmy certyfikat „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość” w dn. 31.08.2018r. – „Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia” – „Terroryzm”;

 

Ad. 2. W związku z powyższym prosimy Rodziców naszych uczniów i dzieci o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa, które opracowało MEN. Do pobrania plik PDF – procedury-reagowania-w-przypadku-wystapienia-wewnetrznych-i-zewnetrznych-zagrozen-fizycznych-w-szkole-1

 

Ad. 3. Od 20 maja 2019r. uczniowie dodatkowo uczestniczą w cyklu zajęć z wychowawcą nt. procedur bezpieczeństwa (dokumentacja w dziennikach lekcyjnych i zeszytach rozwoju osobistego uczniów),

 

Ad. 4.  Bardzo prosimy Rodziców o dalszą dobrą współpracę ze szkołą i informowanie nas o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu naszych dzieci i uczniów.

  

       Dziękujemy za dotychczasowe starania Państwa na rzecz dzieci i uczniów.

                                                                                                                                                                          Z poważaniem,

                                                                                                                                                                          Dyrektor ZSP 3

Skip to content