Powrót do aktualności

I sesja Młodzieżowego Parlamentu Gminy Brzeszcze

11 listopada 2019

W czwartek 7 listopada 2019 roku uczniowie reprezentujący Samorząd Uczniowski ZSP nr 3 w Skidziniu wzięli udział w I sesji MPGB, która odbyła się w Urzędzie Gminy Brzeszcze. W spotkaniu oprócz uczniów uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych i oświatowych, co podniosło rangę wydarzenia. Podczas trwania sesji uczniowie zapoznali się z zasadami parlamentaryzmu oraz demokracji, dyskutowali nad problemami gminy, a także wskazali tematy spotkań które chcieliby omówić w roku szkolnym 2019/2020. W czasie tego pierwszego posiedzenia dokonano też wyboru marszałka Młodzieżowego Parlamentu Gminy Brzeszcze. W wyniku demokratycznego głosowania funkcję marszałka powierzono reprezentantce ZSP nr 4 – Emilii Andrzejczak, która w SP 1 pełni funkcję przewodniczącej Sejmiku Jedynki. Na koniec ustalono, że kolejna sesja Parlamentu odbędzie się w ZSP nr 4 i poświęcona będzie tradycjom i zwyczajom związanym ze świętami Bożego Narodzenia.