Aktualności


Warsztaty patriotyczno – edukacyjne klas 1-3

15 listopada uczniowie klas 1-3 wzięli udział w  warsztatach patriotyczno – edukacyjnych „MAŁY PATRIOTA – POLSKIE SYMBOLE NARODOWE” w Muzeum Zamek  Oświęcim.

Zajęcia miały na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z edukacją patriotyczną, historią polskich symboli narodowych oraz oświęcimskim herbem i hejnałem. Warsztaty składały się z części merytorycznej  z prezentacją multimedialną oraz plastycznej, podczas której wszyscy uczestnicy wykonali biało czerwone wianki – dziewczynki, a wojskowe czapki – chłopcy.

Skip to content