Aktualności


TIK w naszej szkole

We wrześniu 2018 r. z projektu rządowego „Aktywna tablica” otrzymaliśmy 2 tablice multimedialne na kwotę 17 500 zł.

Jesteśmy dumni z naszych zasobów w zakresie technologii komputerowej. Nasza szkoła posiada:

-5 tablic multimedialnych

-pracownię komputerową na 11 stanowisk

-laptopy i tablety dla uczniów i nauczycieli

-komputery w 7 pomieszczeniach

-salę multimedialną wspierania rozwoju ucznia

-3 komputery do zajęć z pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Skip to content