Powrót do aktualności

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na terenie Gminy Brzeszcze na rok szkolny 2022/2023

14 kwietnia 2022

Rekrutacja do przedszkoli na terenie Gminy Brzeszcze

na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, iż rekrutacja do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Brzeszcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeszcze rozpoczyna się w następujących terminach:

Dla dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne:

W dniach od 21 lutego 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r. do godz.16.00 należy złożyć w przedszkolu do którego obecnie uczęszcza dziecko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 2022/2023.

 

Dla nowych dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy:

Od dnia 2 marca 2022 r. zostanie udostępniona w systemie NABO do wglądu dla rodziców i opiekunów oferta przedszkoli, ale bez możliwości logowania się.

Rekrutacja w systemie elektronicznym NABO rozpocznie się w dniu 3 marca 2022 r. od godz. 10.00. i będzie trwać do 18 marca 2022 r. do godz.23.59), po czym system zostanie zamknięty.

W celu dokończenia rekrutacji elektronicznej należy wydrukować i podpisać wniosek złożony w systemie NABO i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów złożyć go w przedszkolu pierwszego wyboru w nieprzekraczalnym terminie do 21 marca 2022r. do godz.16.00

Poniżej link do strony dla rodziców-zgłoszenia dzieci w systemie NABO

Link ten będzie zaktualizowany i aktywny dopiero od dnia 2 marca 2022 r.

https://przedszkola-brzeszcze.nabory.pl/

Załączniki do pobrania:

1/Zarządzenie nr 11/2022 Burmistrza Brzeszcz w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeszcze na rok szkolny 2022/2023.

2/ kryteria rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023