Powrót do aktualności

Rekrutacja do przedszkoli na terenie Gminy Brzeszcze na rok szkolny 2024/2025

21 lutego 2024

Rekrutacja do przedszkoli na terenie Gminy Brzeszcze

 na rok szkolny 2024/2025

  Informujemy, iż rekrutacja do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Brzeszcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeszcze rozpoczyna się w następujących terminach:                       Dla dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne: W dniach od 12 lutego 2024 r. do dnia 29 lutego 2024 r. do godz.16.00 należy złożyć w przedszkolu do którego obecnie uczęszcza dziecko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 2024/2025.                                                                                                                                                                                     Dla nowych dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy: Od dnia 1 marca 2024 r. zostanie udostępniona  w systemie NABO do wglądu dla rodziców i opiekunów oferta przedszkoli, ale bez możliwości logowania się. Rekrutacja w systemie elektronicznym NABO rozpocznie się w dniu 4 marca 2024 r. od godz. 10.00. i będzie trwać do 19 marca 2024 r. do godz. 23.59), po czym system zostanie zamknięty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       W celu dokończenia rekrutacji elektronicznej należy wydrukować  i podpisać wniosek złożony w systemie NABO i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów złożyć go w przedszkolu pierwszego wyboru w nieprzekraczalnym terminie do 21 marca 2024 r. do godz.16.00                                                                                                                                                                                   Poniżej link do  strony  dla rodziców-zgłoszenia dzieci w systemie NABO Link ten będzie zaktualizowany i aktywny dopiero od dnia 1 marca 2024 r. https://przedszkola-brzeszcze.nabory.pl/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załączniki do pobrania:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1/Zarządzenie nr 10/2024 Burmistrza Brzeszcz z dnia 19 stycznia 2024 r.  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeszcze na rok szkolny 2024/2025. Zarządzenie nr 10.2024 z dnia 19.01.2024 w sprawie harmonogramu rekrutacji-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2/ kryteria rekrutacji  do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025   Kryteria rekrutacji do przedszkoli 2024.2025