Aktualności


Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Skidziniu

Informujemy,iż rekrutacja do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Brzeszcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeszcze rozpoczyna się w następujących terminach:

Dla dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne:

W dniach od 25 lutego 2020 r. do dnia 2 marca 2020 r. do godz.16.00 należy złożyć w przedszkolu do którego obecnie uczęszcza dziecko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w kolejnym roku szkolnym 2020/2021.

Dla nowych dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy:
Od dnia 3 marca 2020 r. zostanie udostępniona  w systemie NABO do wglądu dla rodziców
i opiekunów oferta przedszkoli, ale bez możliwości logowania się.
Rekrutacja w systemie elektronicznym NABO rozpocznie się  w dniu 4 marca 2020 r. od godz.10.00
i będzie trwać do 19 marca 2020 r. do godz.23.59), po czym system zostanie zamknięty.

W celu dokończenia rekrutacji elektronicznej należy wydrukować i podpisać wniosek złożony
w systemie NABO i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów złożyć go
w przedszkolu pierwszego wyboru w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2020r. do godz.16.00

Poniżej link do  strony  dla rodziców-zgłoszenia dzieci w systemie NABO:

 

https://przedszkola-brzeszcze.nabory.pl/

 

Zachęcamy do zapoznania się z:

Zarządzeniem nr 12/2020

Burmistrza Brzeszcz

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeszcze na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie w sprawie rekrutacji do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2020.2021

Skip to content