Powrót do aktualności

Program „SZKOLNY KLUB SPORTOWY”

9 stycznia 2019

Ruszają zapisy do programu SKS 2019. Zajęcia odbywać się będą w dwóch edycjach wiosennej 15.01.2019-21.06.2019 i jesiennej 1.09.2019-10.12.2019, w wymiarze 2 razy w tygodniu  ( łącznie 70 h) dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. W szkole do projektu zgłoszona została w tym roku 1 grupa ( wspólna dla dziewcząt i chłopców klas 5-7). Zajęcia odbywać się będą: we wtorki- 12.50-13.50 w piątki -12.50-13.50 Gdyby zajęcia z jakiegoś powodu nie mogły się odbyć w wyznaczonym terminie,  mogą zostać odrobione w innym dniu po wcześniejszym ustaleniu z uczniami i po powiadomieniu o tym fakcie rodziców. Program Szkolny Klub Sportowy realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a jego koordynatorem jest Małopolski Szkolny Związek Sportowy.