Powrót do aktualności

Pierwsza sesja Młodzieżowego Parlamentu Gminy Brzeszcze w roku szkolnym 2022/2023.

7 października 2022

W dniu 4 października uczennice naszej szkoły Oliwia Chełmecka i Kamila Płotnicka wzięły udział w Pierwszej Sesji Młodzieżowego Parlamentu Gminy Brzeszcze w roku szkolnym 2022/2023. W trakcie posiedzenia wybrano marszałka i wicemarszałków Parlamentu oraz ustalono roczny plan pracy. Na zaproszenie młodych parlamentarzystów w posiedzeniu wziął udział Burmistrz Radosław Szot.

Pierwsze posiedzenie Młodzieżowego Parlamentu Gminy Brzeszcze w roku szkolnym 2022/2023 zostało przygotowane przez uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach, którzy przedstawili prezentację multimedialną oraz zainicjowali dyskusję dotyczącą praw zwierząt. Temat ten został wybrany nieprzypadkowo – bo właśnie   każdego roku 4 października obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt.

Druga kwestia poruszana w czasie obrad to temat samorządności. Gościem specjalnym tej część posiedzenia była Izabela Miłkowska, dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Krzysztofa Kozika, radna Gminy Brzeszcze.

W tajnym głosowaniu zostali wybrani marszałek oraz wicemarszałkowie parlamentu. W bieżącym roku szkolnym funkcję marszałka będzie pełnić Maja Chrapek, uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Brzeszczach. Funkcję I wicemarszałka objęła uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Skidziniu Oliwia Chełmecka, a II wicemarszałkiem została Hanna Tęczar, uczennica Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach.

W sesji inauguracyjnej Młodzieżowy Parlament Gminy Brzeszcze w roku 2022/2023 uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Gminy w Brzeszczach Anna Rusin, Dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Brzeszcze oraz Opiekunowie Młodzieżowego Parlamentu ze wszystkich placówek oświatowych Gminy Brzeszcze.