Powrót do aktualności

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY – PRAWA DZIECKA

30 listopada 2020

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka (20 listopad) to święto szczególne, wypełnione dziecięcą radością i zabawą, które odgrywa przede wszystkim edukacyjną i wychowawczą rolę. Podczas różnych związanych z tym dniem zajęć należy informować dzieci i młodzież, o tym jakie prawa im przysługują oraz do kogo mogą się zwrócić jeśli są łamane.

O KONKURSIE:

Konkurs głoszony jest przez Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka i przeznaczony jest dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka. Udział w konkursie jest BEZPŁATNY.

Każda szkoła może nadesłać 3 najlepsze prace z podanej poniżej kategorii wiekowej i w związku tym ogłaszamy „konkurs wewnętrzny”.

Każdy uczestnik może przesłać skan lub zdjęcie wykonanej przez siebie jednej pracy do p. Szlenk (proszę o wyraźne zdjęcia pracy).

Jury wyznaczone przez Panią Dyrektor wybierze:

- 3 prace w klasach I-IV

- 3 prace w klasach V-VIII

Będą one reprezentowały szkołę w tym prestiżowym konkursie.

Każdy z uczestników- którzy wezmą udział w konkursie- otrzyma pozytywną uwagę z zachowania oraz cząstkowy celujący z plastyki (klasa VIII celujący cząstkowy z j. polskiego).

TRMIN WYKONANIA PRAC: 7 grudzień do godziny 14.00

TECHNIKA: dowolna

FORMAT: dowolny

WAŻNE INFORMACJE:

Jury weźmie pod uwagę atrakcyjność graficzną pracy plastycznej, powiązanie koncepcji plastycznej pracy z prawami dziecka, w szczególności z Konwencją ONZ o prawach dziecka , oryginalną, nowatorską koncepcję (ciekawy sposób przedstawienia jak i wybraną przez ucznia technikę i materiały – kolaż, fotokolaż, malarstwo, rysunek, wydzieranka, inne... np. łączenie różnych technik w jednej pracy, dobrane do możliwości i umiejętności uczestnika), ciekawy format pracy, walory edukacyjne pracy dla uczniów z tej samej kategorii wiekowej. Prace nadesłane na konkurs będą udostępnione na szkolnej stronie internetowej wraz ze zwycięskimi 6 pracami, które wyślemy na konkurs ogólnopolski.

(Rozstrzygnięcie konkursu ogólnopolskiego nastąpi 4 stycznia 2021 roku.)

TEMATYKA PRAC – PODPOWIEDZI:

- każde dziecko ma prawo do:

radości, zabawy, wypoczynku, nauki i rozwoju intelektualnego, szczęśliwego życia w rodzinie, rozwoju fizycznego, wolności wyznawanych przez siebie wartości, wyboru przyjaciół, kolegów, tolerancji, dorastania w zdrowym środowisku, prywatności, opieki medycznej, nazwiska i obywatelstwa, różnienia się od innych, życia bez przemocy i nietykalności cielesnej.

Przydatna strona – quizy, zabawy i krzyżówki na temat praw dziecka- podpowie również na jaki temat można zrobić pracę plastyczną- są one dostosowane dla różnych grup wiekowych.

wordwall.net/pl-pl/community/krzy%C5%BC%C3%B3wka-prawa-dziecka

wordwall.net/pl/resource/6861322/prawa-dziecka

wordwall.net/pl/resource/7032941/prawa-dziecka

wordwall.net/pl/resource/7312483/moje-prawa

wordwall.net/pl/resource/805921/prawa-dziecka

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE :)