Powrót do aktualności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

26 maja 2021

 
Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis był poprzedzony dwoma spisami próbnymi: – pierwszy spis próbny odbył się w dniach od 1 do 31 października 2019 r., w dwóch województwach (po jednej gminie w każdym), – drugi spis próbny odbył się w dniach od 1 do 30 kwietnia 2020 r. w 16. Gminach (po jednej w każdym województwie). Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 jest w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na https://nsp2021.spis.gov.pl/#/login?redirect=%2Fobligations. Obowiązkiem spisowym będą objęte: – osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania; – mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami. Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:
  • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
  • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.
Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu jest dostępna na https://spis.gov.pl/jak-mozna-sie-spisac/ Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania. Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br. Ustawa o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań  - https://spis.gov.pl/wp-content/uploads/2021/04/ustawaonsp.pdf