Aktualności


mobiDziennik w naszej szkole

Szanowni Państwo!

Dyrektor ZSP3 w Skidziniu informuję, iż w listopadzie 2019 r. uczniowie i rodzice uczniów SP w Skidziniu otrzymają dostęp do dziennika elektronicznego w następujących terminach :

 

Uczniowie od 12.11.2019r. (wtorek) do 15.11.2019r. (piątek) na zajęciach informatyki po instruktażu nauczyciela, login i hasło początkowe zostanie wklejone do dzienniczka korespondencji z rodzicami, proszę o podpisanie tej informacji;

 

Rodzice na zebraniach w dniu 20 listopada 2019 r. – klasa 2, 3, 6,8 oraz w dniu 19 listopada 2019r. – klasa 1, 5, 7 ;

 

Dyrektor ZSP3 w Skidziniu

 

https://zsp3skidzin.mobidziennik.pl/dziennik/

Skip to content