Powrót do aktualności

Jestem uczestnikiem ruchu drogowego – zajęcia w kl. 1 i 3

25 października 2023

Uczniowie klasy I i III na zajęciach kreatywnych we wrześniu i październiku uczyli się zasad bezpieczeństwa na drodze. Pierwszoklasiści poznawali zasady bezpiecznego poruszania się po drogach rozwiązując zagadki, omawiając ilustracje i komiksy dotyczące ruchu drogowego, w zespołach tworzyli makietę drogi z wszystkimi jej elementami i zgodnie zasadami ruchu drogowego. Uczestniczyli również w projekcie „Bezpieczna Akademia Puchatka”. Trzecioklasiści na zajęciach 24 października zaprojektowali i wykonali „ekologiczne” samochody z kartonowych pudełek, które potem zostały wykorzystane do praktycznej nauki zasad poruszania się po drodze. Uczniowie odgrywali scenki rodzajowe. Wcielili się w role samochodów, przechodniów i kierujących ruchem. Ubrani w elementy odblaskowe w czasie zabawy stali się uczestnikami ruchu drogowego.