Powrót do aktualności

Innowacja pedagogiczna „Robotyka i płytka Arduino”

26 lutego 2023

W obecnym roku szkolnym zrealizowano innowację pedagogiczną „Robotyka – programowanie robota mBot, płytka Arduino”. Działania innowacyjne metodyczno-organizacyjne wdrożono w klasie piątej podczas zajęć informatyki. Ich celem było:

- zapoznanie uczniów z budową płytki Arduino i zastosowanie jej w programowaniu robota (wykorzystanie microkontrolera z Laboratorii przyszłości),

- rozszerzenie poza podstawę programową zagadnień związanych z programowaniem. Wykorzystanie umiejętności programowania w języku Scratch do tworzenia sekwencji blokowych poruszających robota mBota,

- rozwijanie analitycznego i logicznego myślenia oraz precyzyjnego prezentowania myśli i pomysłów,

- trenowanie umiejętności rozwiązywania problemów - myślenie komputacyjne,

- nauka algorytmicznego podejścia do zadań,

- rozwijanie nawyków myślowych ułatwiających funkcjonowanie we współczesnym świecie,

- nauka współpracy w zespole.

Innowacja obejmowała zakresem tematy:

1.Zapoznanie z robotem mBot jego budową oraz zasadami programowania. Poznanie płytki Arduino i jej zadania w robocie. Wykorzystanie płytki z Laboratorii przyszłości.

2. Programowanie robota mBota z płytką Arduino. Łączenie robota z komputerem i programem. Programowanie pierwszych ruchów i dźwięków.

3. Programowanie ruchu, dźwięku i światła robota – poznanie i programowanie led oraz panelu dźwięku, łączenie ich do płytki Arduino.

4. Programowanie mBota robota. Programowanie ruchu z efektami dźwiękowymi i świetlnymi - projekt „wóz policyjny”. Łączenie ruchu z dźwiękiem oraz światłem.

5. Pisanie pierwszego programu dla autonomicznego robota. Projekt „Misja na Marsie”

6. Programowanie robota mBota - łączenie czujnika odległości do płytki Arduino. Programowanie ruchów robota - omijanie przeszkód.

7. Programowanie mBota, programowanie wyświetlacza. Poznanie czujnika światła - podłaczanie wyświetlacza do płytki Arduino..

8. Tworzenie programu dzięki któremu robot będzie potrafił przeszukać labirynt według zadanego algorytmu. Testowanie działania w symulatorze robota w przygotowanym w środowisku mBlock

Uczniowie podczas wszystkich zajęć w ramach innowacji wykazywali duże zainteresowanie. W trakcie zajęć uczniowie wykorzystywali umiejętności nabyte podczas nauki programowania w języku Scratch, co zdecydowanie ułatwiało pracę oraz wsparło rozwiązywanie problemów algorytmicznych. Programowanie robota mBota cieszy się wśród uczniów dużym zainteresowaniem i radością. Praca z robotem dała im także możliwość poznania płytki Arduino i zasad jej wykorzystania.