Powrót do aktualności

Dzień Praw Dziecka

25 listopada 2021

20 listopada 1989 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję Praw Dziecka. Jej inicjatorem była Polska. Podpisało ją 195 państw, a jej postanowienia są podstawą działalności UNICEF. Konwencja chroni dzieci oraz wspiera ich w prawidłowym rozwoju. Gwarantuje ona prawa dziecka niezależnie od skóry, wyznania czy pochodzenia. Zakazuje ona dyskryminacji lub karania dziecka oraz nakłada na państwa obowiązek podejmowania działań biorąc pod uwagę prawa i obowiązki rodziców lub jego opiekunów prawnych. Dla upamiętnienia tego wydarzenia 20 listopada obchodzony jest Dzień Praw Dziecka, natomiast 10 grudnia to Dzień Praw Człowieka. W związku z tym, uczniowie klasy 8 zapoznali uczniów każdej klasy z prawami dziecka w odniesieniu do szkoły. Korzystając z prezentacji tłumaczyli swoim kolegom i koleżankom po co są wybrane dokumenty i statut szkoły, do czego mają prawo jako uczniowie, jaka jest rola nauczyciela i dyrektora szkoły w odniesieniu do ich praw. Nauczanie przez najstarszych uczniów a nie przez nauczyciela było dużą niespodzianką.