Aktualności

Nasza Szkoła

Witamy na stronie
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3
w Skidziniu!

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3
w Skidziniu powstał w 2007 roku
z połączenia Szkoły Podstawowej
im. Ewy  Szelburg –  Zarembiny i Przedszkola Publicznego w Skidziniu, mających siedzibę przy ul. Oświęcimskiej.
Nazwa „Zespół” obejmuje swoim zasięgiem Szkołę Podstawową i Przedszkole Publiczne, które tworzą całość.

Zespół dba o wszechstronny rozwój wszystkich uczniów i dzieci, ich bezpieczeństwo, przeciwdziałanie zagrożeniom, o wychowanie patriotyczne, obywatelskie i promocję „Małej Ojczyzny”, rozwój sportu i rekreacji oraz ekologię i promowanie postaw wolontariackich oraz prozdrowotnych.

Strefa rodzica

Zapraszamy do naszej Strefy Rodzica!

Dążymy do umocnienia zaufania
i zadowolenia rodziców uczniów
i dzieci z jakości świadczonych usług
edukacyjnych.

Cyfrowobezpieczni

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”

www.cyfrowobezpieczni.pl

 

Skontaktuj się z nami

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 3

Telefon:

(0-32) 21 11 484

E-mail:

sekretariat.skidzin3@brzeszcze.edu.pl

Adres:

Skidziń, ul. Oświęcimska 39; 32-625 Przecieszyn

SZKOŁA PODSTAWOWA

Telefon:

(0-32) 21 11 484; 693 846 412

E-mail:

sekretariat.skidzin3@brzeszcze.edu.pl

Adres:

Skidziń, ul. Oświęcimska 39; 32-625 Przecieszyn

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SKIDZNIU

Telefon:

798 606 719

E-mail:

sekretariat.skidzin3@brzeszcze.edu.pl

Adres:

Skidziń, ul. Oświęcimska 39; 32-625 Przecieszyn