Oferta Edukacyjna


Wizytówka szkoły to:

 • Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli
 • Wysokie wyniki sprawdzianów zewnętrznych
 • Certyfikaty i wyróżnienia
 • Bezpieczne i przyjazne uczniom środowisko
 • Dbałość o doskonalenie umiejętności językowych uczniów – współpraca ze szkołami europejskimi
 • Wysokie wyniki uczniów w konkursach i na sprawdzianach
 • Ciekawe zajęcia pozalekcyjne
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym
 • Nowoczesna pracownia komputerowa i multimedialna
 • Szeroka oferta zajęć sportowych-wysokie lokaty w zawodach
 • Realizacja projektów unijnych
 • Nowoczesne sale lekcyjne, biblioteka, świetlica, sala zabaw i sala gimnastyczne

 

 Wizytówka przedszkola to:

 • Organizowanie wyjazdów, wycieczek oraz spotkań z ciekawymi ludźmi
 • Dodatkowe zajęcia: programowanie, języki obce, realizacja innowacji pedagogicznych, koła artystyczne
 • Kultywowanie tradycji rodzinnych i regionalnych
 • Aktywizujące metody pracy oraz metody wspierające rozwój psychoruchowy wychowanków: gimnastyka umysłu, ruch rozwijający, pedagogika zabawy  ,,Metoda Dobrego Startu”,  program integracji     odruchów dr Sally Goddard Blythe „Ruch to rozwój”
 • Fachowa opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
 • Realizacja elementów edukacji teatralnej – koło teatralne
 • Tworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków rozwoju każdego dziecka
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Kształtowanie u dzieci postawy proekologicznej – akcje, zabawy badawcze, koło ekologiczne
 • Realizacja projektów unijnych

Misja i Wizja ZSp3


„Nauka bogactwem naszym jest całym. Chcemy żyć w lepszym świecie! Pomóżcie nam wy, spośród dorosłych, którzy rozumiecie, że największym złem nienawiść i przemoc człowieka nad człowiekiem.”

Ewa Szelburg – Zarembina

 

Dążymy do stworzenia wszystkim dzieciom i uczniom optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju w atmosferze bezpieczeństwa, życzliwości, tolerancji i szacunku, realizując nowy paradygmat ciągłego uczenia się i doskonalenia: „Uczniowie nieustannie się doskonalący i pomagający doskonalić innych”.

 

Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skidziniu posiada bogatą ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży. Nauczyciele realizują opracowane przez siebie programy edukacyjne, które rozwijają zainteresowania uczniów. Dużą uwagę w procesie edukacyjnym poświęca się treściom regionalnym.

Model Absolwenta ZSP 3 w Skidziniu


Model absolwenta Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Skidziniu

 

 

Wartości


Wartości Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Skidziniu

 

ŚWIAT, W KTÓRYM ŻYJEMY JEST ŚWIATEM WARTOŚCI”

 

Społeczność Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Skidziniu i rodzice dokonała wyboru wartości, czyli tego, co uważamy za ważne, cenne dla ucznia i dziecka oraz społeczeństwa, co jest godne wysiłku, poświęcenia, co stanowi cel główny dążeń pracy szkoły i przedszkola.

Przyjęty system wartości wypełnia osobowość, nadaje kształt życiu człowieka, sens jego egzystencji.

Wartości uznane w naszym Zespole tworzą normy społeczne czyli zbiór nakazów i zakazów regulujących życie społeczności szkolnej i przedszkolnej.

 

„Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu,  lecz człowiekiem wartościowym”

Albert Einstein

 

Wachlarz zajęć dodatkowych


Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Skidziniu oferuje bogaty wachlarz zajęć:

 

 1. Koło polonistyczne.
 2. Zajęcia kreatywne.
 3. Koło matematyczne.
 4. Koło językowe.
 5. Koło biblijne.
 6. Zespół wokalno – instrumentalny.
 7. Koło Mistrzów Kodowania.
 8. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 9. Szkolny Klub Sportowy.
 10. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.
 11. Zajęcia rozwijające.

Przedsięwzięcia i projekty


SZKOŁA PODSTAWOWA

1. Projekt unijny ARR „ Owoce w szkole” dla uczniów klas I-III.

2. Projekt unijny ARR „ Mleko w szkole” dla uczniów klas I-VI.

3.Małopolski Program Edukacji Prozdrowotnej.

4.Ogólnopolski Program Edukacyjny GIODO „Twoje dane- Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

5.Projekty prozdrowotne realizowane we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną.

6.Projekty i przedsięwzięcia realizowane we wspólpracy z Ośrodkiem Kultury w Brzeszczach i Domami Ludowymi w Skidziniu i Wilczkowicach.

7.Projekt realizowany we współpracy z Muzeum Zamek Oświęcim „Bez szkolnej ławy”.

8.Akcje i przedsięwzięcia ekologiczne i charytatywne.

9.Projekt „Trzymaj formę”- edukacja prozdrowotna.

10.Projekt MEN „Szkoła odkrywców talentów”.

11.Projekt edukacji multimedialnej- Kina Szkoła we współpracy z Ośrodkiem Kultury w Brzeszczach.

12.Projekt „VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”.

13.Projekt we współpracy z administratorem Wirtualnej Polski II etap- „Mój pierwszy mail/ Bezpieczny Internet” oraz „Bezpieczny wizerunek w sieci- Jak Cię widzą, tak Cię piszą”.

14.”Mistrzowie kodowania. Nauka programowania w szkole podstawowej”- ogólnopolski program pod patronatem MEN i innych instytucji.

15.Projekt edukacyjno- integracyjny „Dni Rodziny”: impreza środowiskowa pt. „Rodzinne spotkanie z nutą nowoczesności”.

16.Projekt edukacyjno- patriotyczny „Barwy Ojczyzny”.

17.Projekt edukacyjny „Poznajemy naszą Ojczyznę”.

18.Projekt „Edukacja prawna” obejmujący uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników ZSP.

19.Cykl wewnętrznych projektów i przedsiewzięć pt. „Książki naszych marzeń”.

20.Projekty i przedsiewzięcia klasowe rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów.

21.Zbiórka nakrętek- akcja charytattywna dla dzieci niepełnosprawnych i chorych.

22.Akcja „Góra Grosza”.

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

1.”Mamo, tato, wolę wode”- program edukacyjny prowadzony przez Żywiec Zdrój przy wsparciu Instytutu Żywnosci oraz Instytutu Matki i Dziecka.

2.”Czytające Przedszkola”- program Cała Polska Czyta Dzieciom.

3.Zbiórka puszek z organizacją RECAL- projekt „Szkone i przedszkolne projekty recyklingowe.

4.Zbiórka baterii z organizacją Reba.

5.Zbiórka nakrętek- akcja charytattywna dla dzieci niepełnosprawnych i chorych.

6.Akcja „Góra Grosza”.

 

 

 

 

 

 

Tytuły i certyfikaty


 • Szkoła wyróżniona za wychowanie. Certyfikat przyznany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty
 • Tytuł „ Szkoła Odkrywców Talentów”. Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Oskard 2010 – nominacja w dziedzinie Edukacja. Patronat Burmistrz Gminy Brzeszcze
 • Certyfikat ISO w zakresie „Świadczenie usług edukacyjnych oraz opiekuńczo- wychowawczych
 • Odznaka „Star Project” dla projektu Comenius pt.”Wszyscy różni- Wszyscy równi- Wszyscy europejczykami”.
 • „Małopolska Szkoła z Pasją”- przyznana przez Samorząd Województwa Małopolskiego
 • Certyfikat- Lokalne Centrum Aktywnosci Ekologicznej- Fundacja „Partnerstwo  dla środowiska”
 • Certyfikat Code Week 2016 i 2017
 • Certyfikat Mistrzowie Kodowania 2016/2017

 

Baza dydaktyczna


 

 

SALE LEKCYJNE W SZKOLE 

 

 

 

 

 

SALE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU

 

 

TIK w naszym Zespole


We wrześniu 2018 r. z projektu rządowego „Aktywna tablica” otrzymaliśmy 2 tablice multimedialne na kwotę 17 500 zł.

Jesteśmy dumni z naszych zasobów w zakresie technologii komputerowej. Nasza szkoła posiada:

-5 tablic multimedialnych

-pracownię komputerową na 11 stanowisk

-laptopy i tablety dla uczniów i nauczycieli

-komputery w 7 pomieszczeniach

-salę multimedialną wspierania rozwoju ucznia

-3 komputery do zajęć z pomocy psychologiczno- pedagogicznej.